Säännöt

1. Järjestäjä

Oy Hartwall Ab, PL 200, 00371 Helsinki (Jäljempänä ”Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 12 vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 12 vuotta täyttäneet voivat osallistua kilpailuun huoltajiensa suostumuksella. Kilpailuun eivät saa osallistua Hartwallin henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä eivätkä kilpailun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä.

3. Kilpailuaika

Kilpailu on voimassa 12.6.2017 – 22.10.2017. Osallistumista kilpailuun ei hyväksytä kilpailuajan päättymisen jälkeen. Voittorannekkeet tulee lunastaa Linnanmäeltä kauden 2017 aikana, huvipuiston aukioloaikojen mukaisesti. Lunastettu ranneke on voimassa yhden päivän kaudella 2017. Viimeinen mahdollinen päivä käyttää ranneke on 22.10.2017. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen.

4. Kuinka osallistua kilpailuun

Kilpailuun voi osallistua ostamalla Hartwall Jaffa Appelsiini 0,5l tai 1,5l promokorkillisen pullon. Korkeissa tulee olla merkintä KURKKAA KORKIN ALLE. Korkin alta löytyvä koodi tulee syöttää osoitteeseen www.jaffa.fi. Kilpailuun osallistuvan tulee syöttää nettisivuille yhteystietonsa sivuston vaatimalla tavalla. Kampanjan piirin kuuluvat tuotteet ovat Hartwall Jaffa Appelsiini 0,5l pullo ja Hartwall Jaffa Appelsiini 1,5l pullo. Hartwall Jaffa Appelsiini Light ei kuulu kampanjaan.

5. Henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Emme käytä kuluttajan antamia yhteystietoja suoramarkkinointiin. Kuluttajien antamia yhteystietoja ei myöskään luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta tietojen luovutusta viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisissä tai ehkäisyssä. Lataa tästä rekisteriseloste.

6. Palkinnot

Kilpailun palkinnot ovat (2) kaksi kappaletta Linnanmäen huvipuistorannekkeita kesäkaudelle 2017 (palkinnon arvo yhteensä 78€). Tekstiviesti sisältää voittokoodin, jolla voi lunastaa palkinnon yhden kerran. Voittorannekkeet tulee lunastaa Linnanmäen noutopisteeltä (Vekkulaa vastapäätä) huvipuiston aukioloaikojen mukaisesti. Ranneke on voimassa yhden päivän kaudella 2017. Viimeinen mahdollinen päivä käyttää ranneke on 22.10.2017. Ranneke aktivoituu käyttöön ensimmäisen laitekäynnin yhteydessä. Ranneke on henkilökohtainen ja vain ehjä, ranteeseen kiinnitetty ranneke kelpaa pääsylipuksi laitteisiin. Käyttämättä jääneitä rannekkeita ei lunasteta takaisin tai vaihdeta toiseksi tuotteeksi.

7. Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu

Kilpailuun osallistuvan tulee tunnistautua matkapuhelinnumerollaan. Vastuu puhelinnumeron oikeinkirjoittamisesta on käyttäjällä. Yhden koodin voi kirjata vain yhden kerran. Korkkien koodeja voi syöttää maksimissaan 100 kpl päivässä.

Jos Järjestäjä huomaa käyttäjän osallistuneen tai yrittäneen osallistua vilpilliseen, laittomaan, epärehelliseen tai sopimattomaan toimintaan palvelua käyttäessään, se pidättää oikeuden ryhtyä parhaiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tietojen luovuttaminen asiaankuuluville viranomaisille tai muille henkilöille tai tahoille, joilla on laillinen oikeus kerätä kyseessä olevia tietoja sekä oikeustoimenpiteiden aloittaminen käyttäjää vastaan.

8. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista, eikä internetliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei ole velvollinen sitoutumaan näihin sääntöihin force majeure –tapauksissa. Järjestäjä ei myöskään vastaa Linnanmäen tai muun ulkopuolisen tahon järjestelmien eikä kolmansien osapuolten aiheuttamista ongelmista.

9. Palkinnon luovutus

Kirjattuaan voittokoodin kilpailuun osallistuva saa tekstiviestin, jota vastaan hän voi lunastaa palkinnon Linnanmäen noutopisteestä huvipuiston voimassaoloaikojen mukaisesti. Tekstiviesti sisältää voittokoodin, jolla voi lunastaa kaksi ranneketta. Palkinto on voimassa 22.10.2017 asti.

10. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjällä on oikeus lähettää kilpailuun osallistuville tähän kilpailuun liittyviä tekstiviestejä.

11. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt nämä säännöt.

12. Hartwall pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.